DUIDELIJKHEID VOOR ALLES

De AVG en uw privacy

Uw privacy is uiteraard van het grootste belang en al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. 

Er is in 2018 een nieuwe, strengere AVG wetgeving ingegaan. Uw persoonlijke- en verzekeringsgegevens worden digitaal verwerkt en veilig opgeslagen in mijn computer om een correcte administratie te waarborgen. Zo kunt u op juiste wijze uw facturen indienen bij uw zorgverzekeraar om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen. 

Overige informatie wordt bijgehouden in mijn patiëntendossier t.b.v. de behandelvoortgang en op secure wijze bewaard gedurende de voorgeschreven termijn, zoals door beroepsvereniging CAT opgelegd.

Uw eigen dossier kunt u zelf uiteraard te allen tijde inzien. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden, behoudens door de wet opgelegd en met uw toestemming. Minderjarigen of personen met een specifieke beperking die vallen onder de verantwoordelijkheid van ouder(s), voogd(en) of wettige begeleider(s) zullen ook vooraf moeten instemmen tot inzage door derden.

Persoonlijke gegevens zoals vermeld op mijn facturen kunnen wel worden ingezien mocht de belastingdienst besluiten een inspectie te houden, en door mijn boekhouder. 

Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om toegezegde informatie, afspraken,  facturen of andere, voor u belangrijke zaken, toe te zenden.

De door mij aan cliënt eventueel verstrekte geneesmiddelen vallen onder de registratie van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Ik verricht als paramedisch natuurkundig therapeut metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandelingen uitsluitend met instemming van u als cliënt of de goedkeuring van ouder(s), voogd(en) of de wettige begeleider(s) waar minderjarigen of personen met een specifieke beperking onder vallen qua verantwoordelijkheid.

Bij eventule geschillen wil ik u verwijzen naar de volgende adressen:
Beroeps- en Belangenorganistatie CAT
Ingeschreven onder nr. 90392022-12-04

Klacht- en Tuchtrecht GAT
Ingeschreven onder nr. KB 1701.2133 

Als wordt ingestemd met het aangaan van een consult of behandelplan verklaart client (of de verantwoordelijke ouder(s), voogd(en) of wettige begeleider(s)) zich akkoord met het privacybeleid van Praktijk Gusta Draaijer.

Sneek, maart 2023
Gusta Draaijer.