IK BRENG DE BALANS TERUG IN UW LICHAAM

Uw klachten en behandeling

Uw evenwicht terugvinden 

 In de natuur staat alles met elkaar in verbinding. Als natuurgeneeskundig therapeut, aangesloten bij het CAT, doe ik niet aan symptoombestrijding, maar ga samen met u op zoek naar de bron van uw klachten. Mijn holistische* aanpak is erop gericht om het lichaam zichzelf te laten herstellen. Niet één onderdeel aanpakken maar het hele lichaam weer de balans teruggeven, zodat ook op het mentale vlak weer evenwicht ontstaat. Dat uw lichaam niet altijd de kracht heeft om de klachten zelf op te lossen mag duidelijk zijn. Met mijn opgebouwde kennis, ervaring en middelen hoop ik u beter te kunnen helpen.  

 Belangrijk is om éérst te ontdekken waardoor uw klachten ontstaan en zo de behandeling in kaart te brengen. Geen klacht staat op zichzelf en geen mens is gelijk.  Dat kan in veel gevallen in mijn praktijk, middels de geavanceerde Vega-methode met de Vegatest Expert Plus en het Raymedy-systeem. 

*Holistisch: wanneer er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de som van​ de verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd:  lichaam, geest en ziel zijn één dynamisch geheel. 

Vegatest Expert Plus 
Meetinstrument voor vegetatieve reflextesten

In mijn praktijk maak ik als belangrijkste instrument* gebruik van de Vegatest Expert Plus voor een vegetatieve reflextest. Deze maakt op een doelgerichte, effectieve wijze duidelijk wat de onderliggende oorzaak kan zijn van uw klachten. En bovendien: wat voor u de best passende therapie is om van deze klachten af te komen! De behandeling is niet belastend, pijnloos en ook zeer geschikt voor (jonge) kinderen, mits onder begeleiding. Bij het Vegatesten is het ook mogelijk de geadviseerde middelen of therapie te testen op verdraagzaamheid en effectiviteit. Dit maakt de testmethode efficiënt en kostenbesparend. 

*Kijk voor meer informatie over de Vegatest: www.wegamed.de 

Mijn plan van aanpak:

Geschikt voor u?

Iedereen die normalerwijs ook een arts kan bezoeken, raadplegen en zijn adviezen kan opvolgen kan meewerken aan het consult,  onderzoek en de behandeling.
Lees verder…

Het consult

Tijdens het eerste, uitgebreide consult vul ik samen met u het intakeformulier in om onduidelijkheden vooraf weg te nemen.
  
Lees verder…

De behandeling

Na het eerste consult gaan we over op de uiterst geavanceerde Vegatest methode met de Vegatester Expert Plus. Dit is geheel pijnloos.
Lees verder...

Balans hervinden

Door middel van de bioresonantie-methode worden de plekken in uw lichaam opgespoord waar de energie niet meer (goed) doorstroomt.

Lees verder…

De beste kwaliteit in zorg bieden 

Het CAT is een multidisciplinaire beroepsorganisatie voor alternatieve therapeuten. Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door de beste kwaliteit zorg te bieden aan hun cliënten, dankzij brede scholing en het hanteren van vijf werkvormen volgens de vijf natuurgerichte holistische principes.