DUIDELIJKHEID VOOR ALLES

Disclaimer praktijk Gusta Draaijer

Disclaimer voor verrichte metingen, vaststellingen, onderzoek en behandeling

Ik ben in mijn eigen praktijk werkzaam als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut en verricht metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandelingen die onder de Nederlandse wet -en regelgeving valt (o.a. BIG). Het bezoeken van zorg en hulpverleners uit de reguliere zorg zal nimmer als therapeut door mij  worden ontraden en in een aantal gevallen zelfs worden aanbevolen. 

De door mij aan cliënt eventueel verstrekte geneesmiddelen vallen onder de registratie van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Ik verricht als therapeut metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandelingen uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, vaststellingen, onderzoek en behandeling met behulp van Vegatest Expert Plus en Vegamed apparatuur valt onder de categorie 'natuurgerichte geneeswijzen'.

Ondanks alle expertise, goede zorg en aandacht voor klachten van de cliënt kan voor metingen, vaststellingen, het onderzoek en behandeling geen garantie gegeven worden voor het beoogde resultaat. Daarom kan ik als therapeut nimmer door cliënt juridisch verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor mijn verrichtingen. Claims voor ongewenste gevolgen van metingen, vaststellingen, onderzoek en behandeling zijn onverzekerbaar. De cliënt ondergaat het onderzoek en behandeling dan ook op eigen risico. Minderjarigen die een meting, vaststelling, onderzoek en/of behandeling ondergaan vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s), voogd(en) of de wettige begeleider. Het voornoemde in deze disclaimer is dan ook voor deze categorie cliënten van toepassing.

Het vermelde tarief  is voor genoemde behandelingen en is exclusief eventuele benodigde additieven, supplementen of andere medicatie. Indien de behandelingen niet het gewenste resultaat opleveren vindt er geen restitutie van de reeds betaalde vergoedingen plaats. Ik doe natuurlijk alles wat in mijn vermogen ligt om u wel tevreden te maken en te houden. Maar ook de alternatieve geneeskunde kent haar grenzen.

Tot slot verzeker ik u, dat de door u verstrekte gegevens die benodigd zijn voor een effectieve behandeling nimmer aan derden zullen worden doorgegeven en alleen op uw verzoek, of met uw toestemming, aan ouder(s), verzorger(s) of begeleider(s) zullen worden verstrekt. 

De cliënt is er van bewust (gemaakt) dat diens zelfhelend vermogen de basis vormt van de onderzoeken en behandeling(en). Door zich te laten onderzoeken en te laten behandelen stemt de cliënt in met de inhoud van deze disclaimer. 

Sneek, juli 2018, Gusta Draaijer.


Gusta’s Praktijk

Valkstraat 56 , 8605 AV SNEEK
Telefoon  0630 45 45 20
praktijkdraaijer@gmail.com 
AFSPRAAK MAKEN
Uw privacy - AVG wet

Gusta in het kort

Gusta Draaijer heeft een praktijk als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. Dankzij haar vele opleidingen is zij uitstekend in staat om, met behulp van de Vegatester Expert Plus, een adequaat behandelplan voor te stellen.

Gusta’s registraties

BATC beroepsregistratie nr: BR-02542
AGB Zorgverlenerscode: 90103335
AGB praktijkcode: 90(0)62706v
 Klacht- en Tuchtrecht nr.: KB 1701.2133
DISCLAIMER