BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Privacybeleid (AVG)

Uw privacywaarborg in Praktijk Gusta Draaijer

Ik respecteer uw privacy als bezoeker van deze website en in mijn praktijk. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waar ik uw gegevens voor gebruik
Ik verwerk uw persoonlijke gegevens voor het maken van het basisdossier en om uw behandelingsprofiel op te stellen. Daarnaast voor het beheren van mijn administratie en om u gericht te kunnen informeren over verschillende zaken tijdens uw behandeling.

Delen met anderen
Ik verstrek uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij ik daartoe op grond van een wettelijke verplichting ben gehouden of tenzij u mij daar opdracht en/of toestemming voor geeft. 

Waar ik uw gegevens voor gebruik
Ik verwerk uw persoonlijke gegevens voor het maken van het basisdossier en om uw behandelingsprofiel op te stellen. Daarnaast voor het beheren van mijn administratie en om u gericht te kunnen informeren over verschillende zaken tijdens uw behandeling.

Delen met anderen
Ik verstrek uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij ik daartoe op grond van een wettelijke verplichting ben gehouden of tenzij u mij daar opdracht en/of toestemming voor geeft.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk de - door uzelf verstrekte- persoonsgegevens om uw behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ik verwerk indien nodig de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Uw klacht(en)
• Relevant medicijngebruik
• Relevante gezondheidsproblemen
• Eerdere behandelingen
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Hoe lang ik uw gegevens bewaar
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dit om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na realisatie van de doelen of het beëindigen van uw behandeling kan het zijn dat ik, voor analyse-doeleinden, uw gegevens geanonimiseerd bewaar.

Cookies en soortgelijke technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Via dit bestand worden (persoons)gegevens opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kunt u bij een later bezoek worden herkend. Google Analytics wordt gebruikt om het gebruik van de site te optimaliseren. Op gegevens die Google zelf verwerkt heb ik overigens geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor bij mij terecht (telefonisch of via mail) en ik zal z.s.m. op uw verzoek reageren. Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact op met mij.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Sneek, juli 2018, Gusta DraaijerGusta’s Praktijk

Valkstraat 56 , 8605 AV SNEEK
Telefoon  0630 45 45 20
praktijkdraaijer@gmail.com 
AFSPRAAK MAKEN
Uw privacy - AVG wet

Gusta in het kort

Gusta Draaijer heeft een praktijk als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. Dankzij haar vele opleidingen is zij uitstekend in staat om, met behulp van de Vegatester Expert Plus, een adequaat behandelplan voor te stellen.

Gusta’s registraties

BATC beroepsregistratie nr: BR-02542
AGB Zorgverlenerscode: 90103335
AGB praktijkcode: 90(0)62706v
 Klacht- en Tuchtrecht nr.: KB 1701.2133
DISCLAIMER