BEHANDELING - BETALING - VERGOEDING

Tarieven

Tarief behandeling

Voor 2019 geldt in mijn praktijk het volgende tarief voor een behandeling met:
• electro-acupunctuur
• natuurgeneeskunde
• orthomoleculaire geneeskunde
Per consult/sessie: € 68,- 

Betalingswijze behandeling

Direct na afloop van het consult en/of de metingen.  U kunt helaas NIET pinnen in mijn praktijk, de betaling dient dan ook contant te geschieden of door overmaking binnen 14 dagen op mijn bankrekeningnummer.
Uiteraard krijgt u een bewijs van betaling mee om voor de vergoeding van uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen. Dit betalingsbewijs voldoet aan de gestelde eisen van de zorgverzekeraar.

NB Eventueel verstrekte additieven, supplementen en overige medicatie worden NIET door uw zorgverzekeraar vergoed.

Vergoeding behandeling

Vrijwel alle ziektekostenverzekeraars vergoeden electro-acupunctuur behandelingen die zijn uitgevoerd door geregistreerde behandelaars (o.a. van BIG waarbij ik aangesloten ben).
Ik adviseer u wel om zelf in uw eigen polisvoorwaarden te kijken of electro-acupunctuur in uw pakket zit, hoeveel uw verzekering per consult en op jaarbasis vergoedt. Dat is meestal een belangrijk deel met een maximum, maar kan ook 100% zijn, afhankelijk hoe u verzekerd bent.

Voorbeeld: Zorgverzekeraar ’De Friesland’ vergoedt, afhankelijk van uw afgesloten aanvullende verzekering, € 40,- per consult tot een maximum van € 250,- tot € 700,- per jaar.

Betaalt de Belastingdienst mee?

In een aantal gevallen kan het zijn dat u in aanmerking komt voor teruggave van bijzondere ziektekosten door de belastingdienst. De regels hiervoor veranderen regelmatig, daarom adviseer ik u  te kijken op de site van de belastingdienst m.b.t. ’Aftrek Zorgkosten’.

Klik hier om de pagina te bezoeken.Gusta’s Praktijk

Valkstraat 56 , 8605 AV SNEEK
Telefoon  0630 45 45 20
praktijkdraaijer@gmail.com 
AFSPRAAK MAKEN
Uw privacy - AVG wet

Gusta in het kort

Gusta Draaijer heeft een praktijk als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. Dankzij haar vele opleidingen is zij uitstekend in staat om, met behulp van de Vegatester Expert Plus, een adequaat behandelplan voor te stellen.

Gusta’s registraties

BATC beroepsregistratie nr: BR-02542
AGB Zorgverlenerscode: 90103335
AGB praktijkcode: 90(0)62706v
 Klacht- en Tuchtrecht nr.: KB 1701.2133
DISCLAIMER