WE HALEN SAMEN DE ONDERSTE STEEN BOVEN

De  werkwijze

Het verloop van de behandeling 

In de natuur staat alles met elkaar in verbinding. Als natuurgeneeskundig therapeut doe ik niet aan symptoombestrijding, maar ga samen met u op zoek naar de bron van uw klachten. Mijn holistische* aanpak is erop gericht om het lichaam zichzelf te laten herstellen. Niet één onderdeel aanpakken maar het hele lichaam weer de balans teruggeven, zodat ook op het mentale vlak weer evenwicht ontstaat. Dat uw lichaam niet altijd de kracht heeft om de klachten zelf op te lossen mag duidelijk zijn. Met mijn opgebouwde kennis, ervaring en middelen hoop ik u beter te kunnen helpen.

Belangrijk is om éérst te ontdekken waardoor uw klachten ontstaan en zo de behandeling in kaart te brengen. Geen klacht staat op zichzelf en geen mens is gelijk. Dat kan in veel gevallen in mijn praktijk, middels de geavanceerde Vega-methode met de Vegatest Expert Plus.

Wie kan zich laten testen?

In principe is de test voor iedereen geschikt die verbaal of schriftelijk duidelijk kan maken wat de klachten zijn, zich kan voorbereiden op en meewerken aan het consult en onderzoek. De betreffende persoon moet daarbij in staat zijn de uitkomsten van mijn metingen aan te horen en een eventuele behandeling te begrijpen.

Bij wie dat niet (goed) mogelijk is dient een vertrouwenspersoon of -begeleider aanwezig te zijn. Ook (jonge) kinderen kunnen goed getest worden mits onder juiste begeleiding. Nadat een afspraak is gemaakt, vullen we bij uw bezoek samen het intake-vragenformulier in. Dit om de reden van uw bezoek, uw ziektehistorie en medicijngebruik goed in kaart te brengen.

Met de Wegamed-select kunnen de behandelingen worden uitgevoerd. De Wegamed-select is uitgerust met therapie-programma’s waarmee de afwijkende trillingen opgeheven worden. Door het lichaam te prikkelen en de werking van de organen te stimuleren kunnen klachten verdwijnen of aanzienlijk afnemen. 


Voorbereiding consult

Indien niet strikt noodzakelijk…
• gebruik geen sterk werkende medicijnen (of vermeld ze)
• neem niet teveel alcohol de dag ervoor of sterk gekruid voedsel

Kom op tijd èn neem ruim de tijd, dat voorkomt stress. Ons eerste consult neemt gauw anderhalf uur in beslag, maar kan uitlopen!

Het Vegatesten en diagnosticeren

Na het eerste consult gaan we over op de uiterst geavanceerde Vegatest volgens de Vega-methode: u krijgt in de ene hand een electrode om vast te houden. De andere hand gebruik ik om met een meetpen het ijkingspunt in uw hand te vinden en zo vervolgens frequentiemetingen te doen. Het is volstrekt pijnloos, de huid kan wel ietsjes gevoeliger worden door de vele aanrakingen met de pen. Ook voor (jonge) kinderen is deze methode prima geschikt. 

Hoe het werkt?

De Vegatest Expert Plus zendt ’lichaamseigen' trillingen uit die verstoringen in uw lichaam traceren. Elk orgaan heeft namelijk een specifieke trillingsfrequentie die, bij ziekte of onbalans, meer of minder verstoord kan zijn.  Als de frequentie van uw verstoorde orgaan niet in overeenstemming is met de geijkte frequentie van een gezond orgaan in het apparaat,  zal de meteruitslag een afwijkende waarde aangeven. 
Tijdens de metingen wordt de Vegatest Expert Plus zo optimaal mogelijk op ùw lichaam afgestemd.  Na de metingen wordt een behandel-overeenkomst opgesteld, die door ons beiden ondertekend wordt. Middels behandeling met supplementen en/of kruiden kunnen uw klachten hersteld worden.  

Het vervolgconsult

• We bespreken uw actuele gezondheid en welbevinden 
• We doen
 -ter vergelijking- een nieuwe meting
• We bespreken het voortzetten of bijsturen van de therapie.

Aanvulling, geen vervanging!

NB: De Vegatest is een aanvullende methode en is absoluut géén vervanging van het reguliere circuit. Laat u daarom altijd eerst onderzoeken en behandelen door uw huisarts, specialist of tandarts, want de alternatieve geneeskunst kan de reguliere niet vervangen. Ik pleit waar mogelijk ook voor een nauwe samenwerking en stel u als patiënt centraal, niet mijn praktijk.

Gusta’s Praktijk

Valkstraat 56 , 8605 AV SNEEK
Telefoon  0630 45 45 20
praktijkdraaijer@gmail.com 
AFSPRAAK MAKEN
Uw privacy - AVG wet

Gusta in het kort

Gusta Draaijer heeft een praktijk als paramedisch natuurgeneeskundig therapeut. Dankzij haar vele opleidingen is zij uitstekend in staat om, met behulp van de Vegatester Expert Plus, een adequaat behandelplan voor te stellen.

Gusta’s registraties

BATC beroepsregistratie nr: BR-02542
AGB Zorgverlenerscode: 90103335
AGB praktijkcode: 90(0)62706v
 Klacht- en Tuchtrecht nr.: KB 1701.2133
DISCLAIMER